Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Oost Begroot | Indische Buurt, Oostelijk Havengebied

Oost Begroot | Indische Buurt, Oostelijk Havengebied

Bekijk de voortgang van de winnaars van 2020!

Waar zette u geld op in? Als bewoner bepaalde u welke plannen in uw buurt worden uitgevoerd! Dit was de finale van Oost begroot. Bekijk de plannen die hebben gewonnen en hoe het nu met ze gaat op de voortgangs pagina. 

Kijk voor meer informatie op de Oost Begroot website: amsterdam.nl/oostbegroot
Bekijk alle plannen waarop gestemd kon worden.
Bekijk het archief

Afgesloten rondes

Plannen kiezen

Van 11 januari 12:00 u tot en met 2 februari 12:00 u

Ga naar de thema's die u het meeste aanspreken. 

Per gekozen thema kiest u uw meest favoriete plan(nen). Het totale bedrag van de door u gekozen plannen, moet passen binnen het budget per thema. U hoeft niet het totale bedrag (per thema) op te maken.

Bekijk de plannen
Vragen? Mail naar oostbegrootindischebuurtohg@amsterdam.nl

Thema's kiezen

Tot en met 2 september 2020

Bewoners van Indische Buurt, Oostelijk Havengebied krijgen de kans om aan te geven welke thema’s zij belangrijk vinden voor het gebied waarin zij wonen. Dit doen we door op straat met bewoners in gesprek te gaan. We staan op verschillende locaties, op diverse tijdstippen. De locaties en tijden worden niet vooraf bekend gemaakt.

In de volgende ronde wordt € 200.000 verdeeld over de vijf meest genoemde thema’s.

Bekijk de vijf gekozen thema's

Geld verdelen

Van 3 tot en met 10 september 2020

Bewoners van Indische Buurt, Oostelijk Havengebied mogen het beschikbare budget van €200.000 verdelen over de vijf meest genoemde thema’s. Dit doen we door op straat met bewoners in gesprek te gaan. We staan op verschillende locaties, op diverse tijdstippen. De locaties en tijden worden niet vooraf bekend gemaakt.

Bekijk de thema's met gekozen budgetten

Plannen indienen

Van 11 september tot en met 20 oktober

Heeft u een goed plan? In deze ronde kunt u projecten indienen die passen binnen de 5 gekozen thema’s. Dat kan alleen digitaal. U kunt ook meteen campagne voeren voor uw plan. Een plan met 30 of meer likes wordt getoetst door de gemeente op haalbaarheid. Lees ter voorbereiding waaraan uw plan moet voldoen, waarop uw plan wordt getoetst op haalbaarheid en de spelregels en handige weetjes.

Lees meer op www.amsterdam.nl/oostbegroot
Bekijk het archief van de ingestuurde plannen

Tijdlijn

Tot en met 2 september

Thema's kiezen

3 tot en met 10 september 12.00 uur

Geld verdelen over de vijf meest genoemde thema’s

11 september 12:00 tot en met 20 oktober 12:00

Plannen indienen, campagne voeren en liken

20 oktober 12:00 tot en met 27 oktober 12:00

Bewoners mogen alleen nog plannen liken

20 oktober tot en met 4 januari

Haalbaarheidstoets door de gemeente.

12 januari 12:00u tot en met 2 februari 12:00u

Stemronde: bewoners kiezen hun favoriete plannen.

4 februari

Bekendmaking winnende plannen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
refresh

Cancel